Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
The Official Website of
Housing Development Corporation

Rumah Spektra Permata (RSP)Rumah Spektra Permata (RSP)

 


Pelaksanaan Program Rumah Spektra Permata di Skim Pembesaran Kampung Jabatan Tanah & Survei. Diumumkan oleh YAB Ketua Menteri Sarawak pada 15 Februari 2017 semasa perasmian tapak RUMAH SPEKTRA PERMATA di Skim Pembesaran Kampung Lundu.