Bahasa:  

Tempoh sahlaku permohonan adalah lima (5) tahun dari tarikh surat penerimaan borang permohonan. Permohonan yang berjaya sahaja akan dihubungi melalui surat tawaran. Sekiranya tidak menerima sebarang tawaran selepas tempoh tersebut, sila isikan borang permohonan yang baru.